Εξωτερικο

Λονδίνο: Ευκαιρίες εργασίας για αναλυτές επιχειρήσεων

Απαραίτητα προσόντα, προθεσμία και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Η εταιρεία PWC προσλαμβάνει αναλυτές επιχειρήσεων για εργασία πλήρους απασχόλησης.
03/06/2020 | 20:21

Ζητούνται αναλυτές επιχειρήσεων.

Η εταιρεία PWC αναζητά υποψηψίους με διάφορα επίπεδα εμπειρίας στην ανάλυση επιχειρήσεων, οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν αποτελεσματικά τις εργασίες και τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.

Επιπλέον καλούνται να υποστηρίξουν έργα μετατροπής και αλλαγής για τους πελάτες, καθώς οι εργασίες αυτές θα πρέπει να εκτελλούνται σε ιστότοπους πελατών.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Οικονομικών
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητό)
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την σύνταξη διαδικαστικών χαρτών
  • Εμπειρία λήψης γρήγορων και πρακτικών επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Γνώση του MS office, excel, power point

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης 
Προθεσμία: Έως την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
Υποβολή βιογραφικού στην ειδική πλατφόρμα: ΕΔΩ
Περιοχή: Λονδίνο, Ηνωμένες Βασίλειο