Δημόσιο

11 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις εργασίας

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ
27/12/2017 | 10:07

Με 11 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, του νοσοκομείου Ηλείας. 

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας, διάρκειας ενός έτους, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.  

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα  

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, πρόσφατων διαγωνισμών