Δημόσιο

4 προσλήψεις στον δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Με ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας θα απασχοληθεί το νέο προσωπικό.
26/12/2017 | 18:45

Την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων, θέτει σε εκκίνηση ο δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, για την κάλυψη των παροδικών αναγκών του. 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας, διάρκειας πέντε μηνών. 

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αναγράφονται στην προκήρυξη, για κάθε θέση ξεχωριστά. 

Για την ειδικότητα των χειριστών μηχανημάτων επισημαίνεται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, εφόσον αντικατέστησαν την αρχική τους άδεια, βάσει του προεδρικού διατάγματος 113/2012. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Μετρήστε τις πιθανότητές επιτυχίας σας, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.