Δημόσιο

"Μπαράζ" νέων θέσεων σε Δήμους και Περιφέρειες

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
22/05/2020 | 15:23

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε δήμους και Περιφέρειες της χώρας

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Περιφέρειες