Εκπαίδευση

45 θέσεις στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Σαράντα πέντε θέσεις διαθέτει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
21/05/2020 | 17:20

Σαράντα πέντε θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Έντυπο αίτησης (ΕΔΩ)
  • Αντίγραφο πτυχίου 
  • Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικών
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • ∆ύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα, τηλ. 2410684708, 241068709 και [email protected]