Εκπαίδευση

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (450 θέσεις)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 74 τμημάτων - Σκοπός και προθεσμία

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διαθέτει 450 θέσεις στην Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
450 θέσεις προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε άτομα που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων και σχολών:

 • Φιλοσοφικών
 • Καλών Τεχνών
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Ελληνικού Πολιτισμού
 • Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
 • Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού
 • Ιστορίας
 • Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
 • Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 • Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
 • Ιστορίας και Εθνολογίας
 • Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
 • Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 • Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Φιλολογίας
 • Φιλοσοφίας
 • Θεολογίας
 • Επιστημών της Τέχνης
 • Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Διοίκησης
 • Νομικής
 • Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Νηπιαγωγών
 • Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
 • Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοινωνικής Ανθρωπογεωγραφίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 • Κοινωνικής Πολιτικής
 • Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας
 • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 • Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Θεατρικών Σπουδών
 • Μουσικών Σπουδών
 • Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
 • Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
 • Τεχνών Ήχου και Εικόνας
 • Βιβλιοθηκονομίας – Αρχειονομίας
 • Μεσογειακών Σπουδών
 • Βαλκανικών Σπουδών
 • Bαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • ΠΣΕ Μουσειοπαιδαγωγικής
 • ΠΣΕ Επιστήμης και Πολιτισμού
 • Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
 • Οικιακής Οικονομίας
 • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
 • Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
 • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων
 • Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
 • Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων
 • Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
 • Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων
 • Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας 

Τύπος Φοίτησης: Εξ' αποστάσεως (online)

Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά έτη

Δίδακτρα: 3.250 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610367300 και [email protected]