Εκπαίδευση

Παν. Αιγαίου: Εξειδίκευση στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» λειτουργεί το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
20/05/2020 | 20:06

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς».

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
  • Φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας όλων των προπτυχιακών µαθηµάτων
Τύπος Φοίτησης: Μικτή διαδικασία μάθησης (οι φοιτητές δεν απαιτείται να βρίσκονται στη Σάμο για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: ένα τετραήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή ή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, online μαθήματα μέσω σχετικής πλατφόρμας καθόλη τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων)

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000€

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 22730-82210, [email protected]