Εκπαίδευση

Τριάντα άτομα στη Τεχνητή Νοημοσύνη

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Τριάντα θέσεις διαθέτει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά τη Τεχνητή Νοημοσύνη

Τριάντα θέσεις «ανοίγει» το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα Πληροφορικής ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών
 • Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής είτε ερευνητικής εμπειρίας
 • Δύο ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Ε.Π. που προτίθενται να παραχωρήσουν συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] και τηλ. 2310-998930