Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 17 νέες συμβάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης

Ειδικότητες, δικαιολογητικά

Αφορούν 4μηνες συμβάσεις
06/05/2020 | 17:24

Με 17 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφέρεια Κρήτης, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.