Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

05/04/2020 | 06:00

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζεται με τις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  • Πιστοποίησης πολύ καλής γνώσης ξένων γλωσσών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 891527 και [email protected]