Εκπαίδευση

Σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Προθεσμία - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

28/12/2019 | 06:00

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα".

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων και σχολών:

 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα
 • Κοινωνικών
 • Θετικών
 • Πολυτεχνικών

Κριτήρια επιλογής:

 1. Βαθμός του πτυχίου
 2. Συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας ή ερευνητικής δραστηριότητας
 3. Καλή γνώση Αγγλικών
 4. Ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών
 5. Προσωπική συνέντευξη

Αίτηση: ΕΔΩ

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 7 Ιανουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.