Εκπαίδευση

Καποδιστριακό: 60 θέσεις σε Κοινωνικές Επιστήμες

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

20/11/2019 | 14:17

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά τις Πηγές, την Λατρεία και τον Διαπολιτισμικό Βίο του Χριστιανισμού.

Ειδικεύσεις:

Α. Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου

Β. Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία

Γ. Λειτουργική-Αγιολογία

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση συµµετοχής 
  • Βιογραφικό σηµείωµα
  • Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
  • Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 1.920 ευρώ

Προθεσμία: Έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107275742, 2107275712 και [email protected]