Εκπαίδευση

«Βιοτεχνολογία και Ποιότητα διατροφής» (Παν. Θεσσαλίας)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 8 τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

11/11/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα διατροφής και Περιβάλλοντος".

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων - Σχολών:

 • Επιστημών Υγείας
 • Κτηνιατρική
 • Θετικών Επιστημών
 • Γεωπονικών Επιστημών
 • Δασολογίας και Επιστημών Περιβάλλοντος
 • Πολυτεχνείου
 • Διατροφής
 • Διαιτολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει: 

 1. Αίτηση: symetoxis.doc
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: cv.doc
 3. Αντίγραφο πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 5. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
 6. Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 22 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2410 565298 και [email protected]