Δημόσιο

Ετήσιες συμβάσεις στο Περιστέρι

Αφορά πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
28/08/2018 | 12:08

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Περιστερίου.

Οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και οι συμβάσεις θα είναι ετήσιας απασχόλησης.  

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.  

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή