Εκπαίδευση

50 θέσεις στο πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία

14/10/2019 | 13:25

Πενήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  2. Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.100 ευρώ

Προθεσμία: Έως 17 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2461068225 και [email protected]