Εκπαίδευση

60 θέσεις στην Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμό

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

27/09/2019 | 13:04

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Ελλάδα, την Εκκλησιαστική Ιστορία και τον Πολιτισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Υπόμνημα μέχρι 1.000 λέξεων με επιστημονικά ενδιαφέροντα και λόγους συμμετοχής
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2
  • Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 18 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.