Εκπαίδευση

«Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας» από το Παν/μιο Θεσσαλίας

Δικαιολογητικά και προθεσμία

27/08/2019 | 13:19

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες".

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  1. Αίτηση
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου 
  4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
  5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών
  6. Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 27 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2410-565298 και [email protected] (κα Στρούλια Ιωάννα)