Εκπαίδευση

Δημοκρίτειο: Νέα μεταπτυχιακά από το Τμήμα Νομικής

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά - Προθεσμία

23/08/2019 | 06:00

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά το Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Δίκαιο της Διαιτησίας
  2. Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής)
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 253139898 και secr at law.duth.gr