Εκπαίδευση

Εξειδίκευση σε Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακό και Χωρικό Σχεδιασμό

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

17/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που αφορά την Διαχείριση Έργων, τον Συγκοινωνιακό και Χωρικό Σχεδιασμό.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  1. Αίτηση: aitisi.docx
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών

Και πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δ.Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός», Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 24210-74444, [email protected] και [email protected] (κα Στ. Βαφειάδου)