Εκπαίδευση

60 θέσεις στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία

16/07/2019 | 16:52

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Πολυτεχνείο Κρήτης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Κατευθύνσεις

  1. Μάρκετινγκ
  2. Χρηματοοικονομική
  3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 28210 37302, [email protected]