Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακά από το Τμήμα Ιατρικής

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Τμήμα Ιατρικής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την λειτουργία νέου προγράμματος μεταπτυχιακών.

Αφορά την Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών.

Κατευθύνσεις:

 1. Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
 2. Ιατρική των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πρόσφατη φωτογραφία

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 15 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.