Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Κλινική Ανατομία

Πιστοποιητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)».

Σημειώστε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση: aitisi_11.docx
  • Βιογραφικό σημείωμα: viografiko.docx
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
  • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π.: systatikiepistoli.docx
  • Πτυχίο βασικών σπουδών 
  • Πιστοποητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
  • Αντίτυπα ερευνητικού έργου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις στη γραμματεία του Π.M.Σ., στη διεύθυνση: Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας , Κτήριο A’ είσοδος 2 Ιατρικής  Α.Π.Θ. 2ος όροφος, τηλέφωνο: 2310 999305, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική θυρίδα  300 ΤΚ 54124).

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Προθεσμία: έως 26 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 Ε-mail: [email protected], 2310 999305 (κα Ρωμαλέα Παππά)