Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παράταση προθεσμίας

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σποουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με ακριβή βαθμό
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές 

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 500 ευρώ

Προθεσμία: έως 14 Ιουνίου 2019

Ιστοσελίδα Προγράμματος: ΕΔΩ