Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Βιολογία Συστημάτων

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Βιολογία Συστημάτων".

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων - Σχολών Επιστημών:

 1. Θετικών
 2. Υγείας
 3. Περιβάλλοντος
 4. ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: aitisi_18.doc
 • Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο)
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια
 • Δύο συστατικές επιστολές (ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση, το τηλέφωνο του συντάξαντος)
 • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών νομίμως επικυρωμένα
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 «...ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος»
 • Δήλωση αποδοχής υποχρεώσεως παροχής επικουρικού έργου

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Προθεσμία: έως 14 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες:

- Διευθυντής του ΠΜΣ Καθ. Πολυδεύκης Χατζόπουλος

E-mail: [email protected]

- κύριος Γεράσιμος Δάρας

Ε-mail:[email protected]

- Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55

Τηλέφωνα: 210 5294321, 210 529 4329 και 210 529 4324