Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προκηρύσσει την έναρξη 1ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος: «Sustainability and Quality in Marine Industry – Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία».

Κατευθύνσεις: 

 1. Blue Growth - Γαλάζια Ανάπτυξη
 2. Quality in Shipping - Ποιότητα στη Ναυτιλία

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εγγραφής
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας 
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 15 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113)

Τηλέφωνα: 2104142397, 210 4142175

Fax : 210 414 2419

E-mail : [email protected] και [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.