Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Θεσσαλίας

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων».

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων - Επιστημών:

 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Χωροταξίας
 • Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 • Γεωγράφοι
 • Οικονομολόγοι
 • Πτυχιούχοι Κοινωνικών - Ανθρωπιστικών 

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής 
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 5. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας
 7. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας 

Για το διάστημα 29 Ιουλίου – 23 Αυγούστου 2019 οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά (στο e-mail: [email protected]) για να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων», Πεδίον  Άρεως, 38334 Βόλος

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης), 30 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 20 Σεπτεμβρίου 2019

Πληροφορίες:

- κα Στ. Βαφειάδου

Τηλέφωνο: 24210-74444

Fax 24210-74384

E-mail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.