Εκπαίδευση

Διατμηματικά μεταπτυχιακά από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, κριτήρια αξιολόγησης, αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, προθεσμία, ολόκληρη η προκήρυξη

Το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας (ΣΔΟ) και το Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) διοργανώνουν συµπράττοντας και λειτουργούν Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.).

Τίτλος Προγράμματος: «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 • Πτυχιούχοι Τµηµάτων Διοίκησης και Οικονοµίας
 • Πτυχιούχοι Τµηµάτων Επιστηµών της Υγείας
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Κοινωνικών Επιστηµών
 • Πτυχιούχοι Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστηµών
 • Πτυχιούχοι Τµηµάτων και Σχολών Θετικών

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

 1. Γενικός βαθµός πτυχίου
 2. Βαθμολογία μαθημάτων συναφή με το γνωστικό αντικείμενο Συστατικές επιστολές
 3. Κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα 
 4. Καλή γνώση µιας επιπλέον ξένης γλώσσας
 5. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών
 6. Συναφής ερευνητική δραστηριότητα
 7. Συνέντευξη

*Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, την παρακάτω αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα, στο email: dpms@health–master.gr

Αίτηση: application_dpms.docx

Βιογραφικό σημείωμα: cv_dpms.docx

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: prokiryxiteithessalonikis.pdf