Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Αριστοτέλειο (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Τα τμήματα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ανακοινώνουν την λειτουργία διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις. 

Τίτλος Προγράμματος: Διακυβέρνηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιολογητικά: 

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των συνολικών σπουδών
  3. Φάκελο με δημοσιευμένες μελέτες
  4. Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση (επιστημονική θεματική)
  5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Εξετάσεις για εισαγωγή στο πρόγραμμα: 

  • Α' Στάδιο - Γραπτές εξετάσεις
  • Β' Στάδιο - Συνέντευξη

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 19 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: prokiryki_d.p.m.s._diakyvernisi_-perifereiaki_anaptyxi.pdf

Πληροφορίες: 

Τηλεφωνο: 2310991342

Ε-mail: [email protected]