Εκπαίδευση

ΠΔΑ: Μεταπτυχιακά σε Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ

Διάρκεια σπουδών, πρόγραμμα μαθημάτων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) οργανώνει το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing» και απονέμεται το αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης. 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων : οι  πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και ΤΕΙ. 

Πρόγραμμα Σπουδών: 

Α’ Εξάμηνο

 • Εννοιολογικός σχεδιασμός συσκευασίας (6 ECTS)
 • Μεθοδολογίες Σχεδίασης. Στοιχεία συμβατικής και ευφυούς συσκευασίας (6 ECTS)
 • Ο εγκιβωτισμός στη σύγχρονη τέχνη (6 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα συσκευασίας (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός και εικονογράφηση στη συσκευασία (6 ECTS)

Β' Εξάμηνο 

 • Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας (6 ECTS)
 • B2C κ B2B μάρκετινγκ (6 ECTS)
 • Ψηφιακός σχεδιασμός εφαρμογών σε ευφυή συσκευασία (6 ECTS)
 • Εκτυπωμένες κεραίες. Προγραμματιστικό περιβάλλον στην ευφυή Συσκευασία (6 ECTS)
 • Εκτυπωτικές τεχνολογίες. Μελάνια. Υποστρώματα (6 ECTS)

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Υπάρχει διδακτική, εργοστασιακή και ερευνητική απασχόληση με πλήρης φοίτηση.

Εξάμηνα Μαθημάτων: 3 εξάμηνα (18 μήνες) 

 Στα πρώτα δύο εξάμηνα σπουδών διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα.

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα πιστωτικές μονάδες. 

Δίδακτρα: €2.600

Τα μαθήματα του εξαμήνου αρχίζουν 19 Οκτωβρίου 2018. 

Προθεσμία: έως 15 Οκτωμβρίου 2018 

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο
 • Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, και λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα
 • Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 
 • Αποδεικτικά ερευνητικού ή συγγραφικού, επαγγελματικού έργου.
 • Διπλωματική εργασία 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνονται: Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00 στο γραφείο του ΠΜΣ ή ταχυδρομικά.

Τρόποι Επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 210 5385444

Διευθύνσεις και περαιτέρω πληροφορίες : 

Κτίριο  Κ8 Γραφείο 210 (β’ όροφος)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1,

Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω 

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://www.masters-smartpackaging.teiath.gr/