Εκπαίδευση

Πάντειο: Δωρεάν μεταπτυχιακό στην «Κοινωνική Πολιτική»

Ολόκληρο το πρόγραμμα

Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής».

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 06/07/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται