Εκπαίδευση

ΑΠΘ: Μεταπτυχιακό στις οικονομικές επιστήμες (δωρεάν)

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 18 Ιουνίου

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ανακοίνωσε τη λειτουργία νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με τίτλο ''Οικονομικά - Master in Economics''.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: «Οικονομικά - Master in Economics»

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 11/06/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται