Εξωτερικο

100 υπάλληλοι φύλαξης στο Λουξεμβούργο

Μισθός ύψους 2000 ευρώ - Προσόντα και προθεσμία

07/02/2020 | 06:00

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να προσλάβει προσωπικό ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του στο Λουξεμβούργο. 

Προτίθεται να προσλάβει περισσότερους από 100 έμπειρους υπαλλήλους στον τομέα της ασφάλειας.

Οι επιλαχόντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν για τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ SAFE). 

Αρχικά θα συναφθεί σύμβαση για ένα έτος και μπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόμα έτος.

Εάν σύμβαση ανανεωθεί για δεύτερη φορά, μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 1. απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους-μέλους της ΕΕ
 2. έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας
 3. παρέχουν τα εχέγγυο ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αντίστοιχο δίπλωμα
 • Εμπειρία 2 χρόνων στην ασφάλεια
 • Εμπειρία στην πρόληψη και στην επιτήρηση.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Γαλλικών

Όσοι προσληφθούν θα λαμβάνουν μισθό περίπου 2.000 ευρώ συν επιδόματα.

Επιπλέον προβλέπεται:

 1. ασφάλιση ασθένειας για τους ίδιους και την οικογένειά τους
 2. ασφάλιση ατυχημάτων
 3. πρόσβαση στα ευρωπαϊκά σχολεία και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιλογής Προσωπικού (EPSO) : ΕΔΩ

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.