Εξωτερικο

Προσλήψεις για μηχανικούς αυτοκινήτων (Λευκωσία)

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

01/12/2019 | 06:00

Η εταιρεία Michael's Automotive Ltd Ford προσλαμβάνει μηχανικούς αυτοκινήτων.

Βασικό καθήκον είναι η συντήρηση οχημάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτος σχολής Μηχανολογίας
  • Εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώσεις σε αντίστοιχο τομέα
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]  

Προθεσμία: Έως 25 Δεκεμβρίου 2019

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος