Εξωτερικο

Ζητούνται, άμεσα, πολιτικοί μηχανικοί (Κύπρος)

Καθήκοντα, προσόντα, προθεσμία και e-mail επικοινωνίας

Η εταιρεία K & Z Build Art Construction and Renovation Ltd επιθυμεί να προσλάβει έναν έμπειρο πολιτικό μηχανικό.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία:

Καθήκοντα

  • Συντονισμός, διαχείριση και οργάνωση των εργοταξίων 
  • Συντονισμός και οργάνωση υπεργολάβων
  • Επιμέτρηση ποσοτήτων
  • Κοστολόγηση εργασιών 

Προσόντα

  1. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
  2. Εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  3. Γνώση Αγγλικών
  4. Υπευθυνότητα

Προθεσμία: έως 29 Ιουνίου 2019

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: [email protected]