Εξωτερικο

Ζητούνται μηχανικοί λογισμικού στην Ελβετία

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες και e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η πολυεθνική εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού darwin επιλέγει μηχανικούς λογισμικού για λογαριασμό ιδιωτικού φορέα που εδρεύει στην Ζυρίχη.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Εργασιακή εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώσεις Jira, Jenkins, Maven και Git
  • Γνώσεις Angular και Docker
  • Γνώσεις στις βάσεις δεδομένων
  • Καλή γνώση του προγραμματισμού Java (Java EE)
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Ζυρίχη, Ελβετία

Προθεσμία: έως 2 Απριλίου 2019