Εξωτερικο

Μάγειρες στην Κύπρο (Λευκωσία)

Προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Η αλυσίδα εστιατορίων Cafe La Mode προσλαμβάνει μάγειρες.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Αντίστοιχο δίπλωμα
  • Δύο χρόνια εργασιακής πείρας σε παρόμοια θέση
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Πιστοποιητικό Υγείας

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: [email protected] 

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης - Μερική

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος 

Προθεσμία: έως 9 Φεβρουαρίου 2019