Εξωτερικο

Προγραμματιστές στην Γερμανία

Καθήκοντα, προσόντα, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Εταιρεία στο Βερολίνο της Γερμανίας επιθυμεί να προσλάβει μηχανικό-προγραμματιστή για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (It Security).

Καθήκοντα: 

  1. Υπεύθυνος στον τομέα IT Security (ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων)
  2. Συντονισμός της ομάδας για επίλυση προβλημάτων στα συστήματα ασφαλείας
  3. Διαχείριση συστήματος Cisco
  4. Παροχή σωστών συμβουλών στον τομέα της It Security με έμφαση σε Cisco
  5. Διαχείριση διάφορων έργων

Προσόντα: 

  • Πτυχίο στη Πληροφορική (σε προγράμματα κυρίως) ή σε τομέα μηχανικής 
  • Γνώσεις σε Cisco, Network, Control Access, ADA
  • Εμπειρία στο σύστημα αφαλείας του υπολογιστή, με έμφαση στην τεχνολογία IT Cisco
  • Κατανόηση και γνώση των προτύπων προγραμμάτων ασφαλείας 
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Γερμανικά)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης - Μερική

Προθεσμία: έως 25 Νοεμβρίου 2018

Στείλτε το βιογραφικό σας σε μορφή Word στο εξής e-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 4902218456110