Εξωτερικο

Στελέχη ασφαλείας ζητούνται στη Λεμεσό

Μηνιαίες απολαβές έως 1.200 ευρώ

Η κατασκευαστική εταιρεία Crona Therm Ltd, μέλος του ομίλου Crona Group, ζητά να προσλάβει φρουρούς ασφαλείας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Εργασία κατά τις βραδινές ώρες
  • Προστασία και Φύλαξη σε χώρο εργοταξίου

Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Ελληνικά

E-mail: [email protected] ή [email protected]