Εξωτερικο

Στελέχη πωλήσεων ζητούνται, άμεσα, στη Γερμανία

Απαραίτητη η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

Ο όμιλος TEB, πάροχος λύσεων και συστημάτων CCTV, κινείται για την πρόσληψη στελεχών πωλήσεων για το γερμανικό τμήμα του.

Η εταιρεία είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κλάδο της βιομηχανίας CCTV και προμηθευτής του τραπεζικού τομέα.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή Πωλήσεων της TEB GmbH 
  • Ανάπτυξη πωλήσεων και μεριδίου αγοράς 
  • Διαχείριση ενεργειών πώλησης στην αγορά 

Προσόντα:

  • Επιθυμητή εμπειρία στον κλάδο CCTV (hardware / software) 

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Αγγλικά ή Γερμανικά ή Γαλλικά

E-mail: [email protected]

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Dominique Chopat