Εξωτερικο

Οδοντίατροι στην Σουηδία

Απαιτείται προϋπηρεσία, συναφής με το αντικείμενο της θέσης

25/01/2018 | 17:36

Η κλινική DISTRIKTSTANDVÅRDEN SVERIGE AB, που εδρεύει στην περιοχή Σέντερτελγε της Σουηδίας, αναζητά οδοντιάτρους.

Προσόντα:

  • Εμπειρία 
  • Δίπλωμα οδήγησης

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Έως 28/2/2018

Γλώσσα: Γερμανική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: 0859760380

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Mia Larsén