Εξωτερικο

Ευκαιρίες για γραμματείς ανώτερων στελεχών στην Γερμανία

Απαραίτητο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας

12/01/2018 | 15:04

Η γερμανική εταιρεία  Kiru αναζητά άτομα για γραμματείς ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών.

Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Άδεια οδήγησης 

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Έως 28/1/2018

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: 0731 / 9455-0

Email: [email protected]