Εξωτερικο

Εκπρόσωποι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο Λονδίνο

Έως τις 20 Ιανουαρίου η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος

27/12/2017 | 12:03

Η εταιρεία Meltwater αναζητά άτομα για την θέση των εκπρόσωπων επιχειρηματικής ανάπτυξης. Θα δραστηριοποιηθούν στη βιομηχανία, το PR, τις επικοινωνίες, το ψηφιακό μάρκετινγκ, στην έρευνα αγοράς και στις αναλύσεις μάρκετινγκ.

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ

Ωράριο: Πλήρες

Μισθός: 47.400 ευρώ το χρόνο

Προθεσμία: Έως 20/01/2018

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: 1-415-236-3144

Αποστολή βιογραφικών: https://www.meltwater.com/contact/