Εξωτερικο

Ιρλανδία: Διευθυντές εστιατορίων

Στις αρμοδιότητες της θέσης εμπίπτει και η κατάρτιση εβδομαδιαίων καταλόγων

Το εστιατόριο Oak Fire Pizza αναζητά διευθυντές. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων, η κατάρτιση εβδομαδιαίων καταλόγων (menu) και η παρακολούθηση της μισθοδοσίας.

Προσόντα:

  • Εμπειρία διαχείρισης στο πλαίσιο της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • Γνώση παροχής εξυπηρέτησης πελατών
  • Δίπλωμα οδήγησης Αριθ. (N)

Ωράριο: Πλήρες

Γλώσσα: Ιρλανδική και Αγγλική γλώσσα

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Αποστολή βιογραφικών: info@oakfirepizza.ie