Εξωτερικο

Εκπαιδευτές Fitness στην Ιρλανδία

Ελάχιστη προαπαιτούμενη εμπειρία ενός έτους

Σε διαδικασία επιλογής προπονητών, βρίσκεται το γυμναστήριο Rivers Edge Fitness Centre.

Προσόντα:

  • Πτυχίο NCEF - ITEC
  • Ικανότητα διδασκαλίας σε τάξεις- Πιλάτeς, ΤΡΧ, spinning, κτλ.
  • Επαρκής γνώση της Αγγλικής.

Ωράριο: 10-15 ώρες/εβδομάδα.

Βιογραφικά στο email: info@riversedgefitness.com

Περισσότερες πληροφορίες: https://jobsireland.ie/#/id=2057844