Εξωτερικο

Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας στο Γκαζιαντέπ

Ο διεθνής οργανισμός Relief International βρίσκεται σε αναζήτηση συμβούλων ψυχικής υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης.

Προσόντα:

  • Δίπλωμα Ψυχολογίας ή Ψυχιατρικής
  • Πείρα 5-9 έτη
  • Δυνατότητα πολύ καλής επικοινωνίας στα Αγγλικά(προφορικής και γραπτής)
  • Πείρα στη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων
  • Γνώση Αραβικών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Αιτήσεις: http://chp.tbe.taleo.net/chp01/ats/careers/requisition.jsp?org=RI&cws=4&rid=1095