Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Ολόκληρο το πρόγραμμα για 5.500 προσλήψεις

Κατανομή θέσεων ανά φορέα, κριτήρια, μόρια, αμοιβές, προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά

Ανοίξτε όλους τους προτεινόμενους ενεργούς συνδέσμους

Σε πλήρη επιβεβαίωση πρόσφατου δημοσιεύματος του workenter, ο ΟΑΕΔ δημοσιοποίησε ολόκληρο το πρόγραμμα για την πρόσληψη 5.500 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ.

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του workenter για να δείτε, στις αντίστοιχες ενδείξεις παρακάτω, σε ποιους αναφέρεται το νέο πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις αμοιβές και τα επιδόματα.

Σημαντικό:

  1. Για τους άνδρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων
  2. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα και έως τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης
  3. Προβλέπονται επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (δείτε σελίδες 5 και 6 της προκήρυξης)

Ανοίξτε τους παρακάτω ενεργούς συνδέσμους:

Ειδικότητες - κατανομή ανά φορέα: 

Προσόντα: 

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης: