Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Παράταση για την αυτόματη ανανέωση δελτίων ανεργίας

Οι υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά

Την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και τις 30 Απριλίου 2020, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης. Το μέτρο έχει ως στόχο την διευκόλυνση των ανέργων, τον περιορισμό των μετακινήσεων και στην αποφυγή συγχρωτισμού στα ΚΕΠ.

Επιπλέον, οι άνεργοι μπορούν ηλεκτρονικά:

  • να εγγράφονται στο μητρώο
  • να αποκτούν δελτίο ανεργίας
  • να υποβάλουν αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) με ραντεβού, καθώς όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται ηλεκτρονικά.