Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Τα μόρια για την πρόσληψη σε 17 νομούς

Κριτήρια, η αίτηση και πως πρέπει να συμπληρωθεί

29/12/2019 | 16:57

Με συγκεκριμένα κριτήρια καθένα από τα οποία κερδίζει κρίσιμα μόρια θα γίνει η επιλογή των υπαλλήλων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020

Η διαδικασία αφορά 91 προσλήψεις, τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Ιουλίου 2020

Οι νέες θέσεις κατανέμονται σε 17 νομούς. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να συμπληρώσουν τη σωστή αίτηση και τα πεδία της.

Κριτήρια- Μόρια

Σημειώστε την απόδοση (σε μόρια) των κριτηρίων:

  • Χρόνος ανεργίας (έως 800 μόρια)
  • Πολυτεκνική Ιδιότητα (50 για κάθε τέκνο)
  • Τριτεκνική Ιδιότητα (40 για κάθε τέκνο)
  • Ανήλικα τέκνα (έως 110 μόρια)
  • Μονογονεϊκή ιδιότητα (50 μόρια για κάθε παιδί)
  • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (έως 400 μόρια)
  • Εμπειρία (έως 420 μόρια)
  • Αναπηρία υποψηφίου (ποσοστό x3)
  • Αναπηρία γονέα, τέκνου ή συζύγου (ποσοστό x2)

Διαβάστε οπωσδήποτε: