Προγράμματα Εργασίας

Έρχονται τα αποτελέσματα των ενστάσεων - Οριστικοί πίνακες

Αφορούν δύο προγράμματα κατάρτισης

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων επί των ενστάσεων τελούν δύο προγράμματα κατάρτισης.

Πρόκειται για τα εξής: 

  1. Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
  2. Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες με τα ονόματα των ωφελούμενων.