Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: 18.520 «ανοιχτές» θέσεις για ανέργους

Οι ωφελούμενοι προσλαμβάνονται άμεσα

20/11/2019 | 16:41

Τη δυνατότητα να προσληφθούν άμεσα 18.520 νέοι, δίνει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ων από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών».

Δικαιούχοι του προγράμματος 

  • Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό
  • Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό, και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50%
  • Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό, και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών

Ωφελούμενοι του προγράμματος 

  • Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών  μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2

Ποσό επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα €500  μηνιαίως

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση